Tréninky po prázdninách, pondělí a středa, 16:30 - 17:30

Už jsme začali

Zveme nové zájemce o fotbal, 

ročníky 2013 a mladší