Kemp OFS mladých fotbalistů 2005, 2006, 2007 a 2008

21.03.2017 14:57

Přípravný kemp OFS mladých fotbalistů a fotbalistek

- ročníky 2005, 2006, 2007 a 2008

 

Vážení sportovní přátelé, vážení rodiče,

dovoluji si touto cestou pozvat Vaše děti na sedmý ročník přípravného kempu mladých fotbalistů a fotbalistek narozených v letech 2005,2006, 2007 a 2008.

Tento  přípravný  kemp  pořádá   komise  mládeže   a trenérsko-metodická komise OFS Hradec Králové. Podrobnější informace k programu a přihláška jsou  v příloze tohoto dopisu.

Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi                                                                         

 Martin Zboři, předseda OFS HK

přihláška

OFS Hradec KrálovéKomise mládeže a trenérsko-metodická komise OFS Hradec Králové
PØÍPRAVNÝ KEMP
MLADÝCH FOTBALISTÙ
A FOTBALISTEK
ROÈNÍK 2005, 2006, 2007 a 2008
Pořadatel: Komise mládeže a trenérsko-metodická komise OFS Hradec Králové
Místo konání: Chlumec nad Cidlinou
Termín konání: 18. - 22. 6. 2017
Počet účastníků: Minimálně 25 hráčů, maximálně 30 hráčů narozených v roce 2005, 2006, 2007 a 2008
Ubytování: Chatky v areálu koupaliště v Chlumci nad Cidlinou
Stravování: Zajištěno po celý den (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře)
Cena kempu: 2600 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, celodenní stravování,
pitný režim, náklady na pronájem hracích ploch, míč a tričko)
Doprava: Doprava do místa konání kempu a zpět je individuální.
Poplatek za pobyt bude vybírán na místě proti potvrzení.
O hráče se budou starat po celý přípravný kemp zkušení trenéři pracující s mládeží i s dospělými.
Kromě pravidelného programu (např. tréninková jednotka dopoledne a odpoledne, přípravné zápasy atd.)
bude připraven také doprovodný program, jehož obsah se v současné době dojednává.
Přislíbená je účast některých úspěšných mládežnických reprezentantů, zkušených
trenérů a hráčů a současných či minulých reprezentantů České republiky. S přítomnými
hosty proběhnou besedy nebo společné tréninkové jednotky. V programu kempu
je počítáno i s posezením u táboráku. V metodické části programu budou hráčům
sděleny aktuální informace z pravidel fotbalu. Konkrétní program kempu bude upřesněn
nejpozději 14 dnů před jeho zahájením. Vybraní hráči budou o tomto programu
a dalších důležitých věcech souvisejících s kempem včas informování.
Přihlášky posílejte na adresu:
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
Lubomír Douděra
sekretář OFS Hradec Králové
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
nebo na e-mail: lubomir.doudera@tiscali.cz
Termín zaslání přihlášek: do 30. 4. 2017
Případné další informace získáte od Martina Firbachera, člena KM na tel.: 605 814 517
V Hradci Králové dne 15. 3. 2017PØÍPRAVNÝ KEMP
MLADÝCH FOTBALISTÙ
A FOTBALISTEK
ROÈNÍK 2005, 2006, 2007 a 2008