soupiska

  jméno ročník    KP
zápasy
góly    OP
zápasy
góly foto
 1 Balcar Štěpán 2007 24 4 14   šb07
 2 Bis Martin 2007         mb07
 3 Kotek David 2007 20 3 10    
 4 Sajkršmíd Daniel 2007 22 2 20 2 ds07
 5 Trojovská Kateřina 2007 2   24 6 kt07
 6 Ulík Jakub 2007          
 7 Balcar Vojtěch 2008 22 7 8 1 vb08
 8 Broulík Daniel 2008 8 1 18 4 db08
 9 Broulík Jakub 2008 8 4 26 2 jb08
10 Doležal Jakub 2008 20 2 14 1 jd08
11 Domiter Vojtěch 2008          
12 Hlavatý Daniel 2008     16 2 dh08
13 Kraják Stanislav 2008 22 6 8 2 sk08
14 Louda Adam 2008 12 3 12 3 al08
15 Lounek David 2008 29 30 14 1 dl08
16 Pácal František 2008 8 2 16 1  
17 Pavlík Tomáš 2008 28 2 6 1 tp08
18 Pavliv Maxim 2008     4    
19 Procházka Michal 2008 26 7 10 8 mp08
20 Rolín Martin 2008     14    
21 Šanc Tomáš 2008 8 1 14 3 tš08
22 Šmíd Adam 2008 30 19 10 5   aš08  
23 Špicar Martin 2008 10 1 26 2 mš08
24 Urban Martin 2008     2    
25 Vích Adam 2008 2   14    
26 Veldon John 2008 16 7 22 3 jv08
27 Zadrobílek Matěj 2008 30 27 7   mz08
28 Zoubek Šimon 2008 10 1 6 1 šz08