soupiska

  jméno ročník    KP
zápasy
góly    OP
zápasy
góly foto
 1 Balcar Štěpán 2007 24 4 10   šb07
 2 Bis Martin 2007         mb07
 3 Kotek David 2007 18 3 6    
 4 Sajkršmíd Daniel 2007 18 2 14   ds07
 5 Trojovská Kateřina 2007 2   18 4 kt07
 6 Ulík Jakub 2007          
 7 Balcar Vojtěch 2008 18 5 4   vb08
 8 Broulík Daniel 2008 8 1 14 4 db08
 9 Broulík Jakub 2008 6 4 22 2 jb08
10 Doležal Jakub 2008 20 2 10 1 jd08
11 Domiter Vojtěch 2008          
12 Hlavatý Daniel 2008     16 2 dh08
13 Kraják Stanislav 2008 22 6 8 2 sk08
14 Louda Adam 2008 12 3 12 3 al08
15 Lounek David 2008 26 25 8 1 dl08
16 Pácal František 2008 4 2 10 1  
17 Pavlík Tomáš 2008 28 2 6 1 tp08
18 Pavliv Maxim 2008     2    
19 Procházka Michal 2008 26 7 10 8 mp08
20 Rolín Martin 2008     12    
21 Šanc Tomáš 2008 4   10 2 tš08
22 Šmíd Adam 2008 28 14 8 3   aš08  
23 Špicar Martin 2008 10 1 20 2 mš08
24 Urban Martin 2008     2    
25 Vích Adam 2008 2   12    
26 Veldon John 2008 12 5 16 2 jv08
27 Zadrobílek Matěj 2008 26 22 3   mz08
28 Zoubek Šimon 2008 10 1 6 1 šz08